آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انواع روش های نمونه گیری در پایان نامه ارشد

انواع روش های نمونه گیری در پایان نامه ارشد

روش های نمونه گیری در پایان نامه های ارشد و پژوهش های دیگر انواع مختلفی دارد که برای اطلاع کامل از آن مقاله زیر را به دقت مطالعه بفرمایید.
انواع شیوه های نمونه گیری عبارتند از: نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری منظم، نمونه گیری طبقه ای نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه گیری در دسترس و نمونه گیری هدفمند. 
نمونه گیری تصادفی ساده: 
روشی است که در آن برای هریک از اعضای جامعه امکان مساوی برای انتخاب شدن فراهم می شود. این روش برانتخاب واحدهایی ازکل جامعه اشاره دارد بطوری که هرواحد دارای احتمال مساوی برای بودن به عنوان عضوی از اعضای نمونه باشد. به صورت دقیق تر در روش نمونه گیری تصادفی ساده هریک از اعضای جامعه دارای شانس مساوی و مستقل برای انتخاب شدن را دارد. 
نمونه گیری تصادفی ساده ممکن است به دوصورت جایگزینی وبدون جایگزینی انجام پذیرد.درنمونه گیری با جایگزینی هرعضو بیش از یک بار شانس انتخاب شدن را دارد درصورتی که درنمونه گیری بدون جایگزینی هر عضو فقط یک بار شانس انتخاب شدن را دارد.
غالب نظریه های آماری به کمک نمونه گیری تصادفی با جایگزینی صورت بندی شده اند. در نمونه گیری تصادفی ساده از نمونه گیری بدون جایگزینی استفاده می شود. به عبارت دیگر اگرN  نفر از جامعه ی آماری شماره گذاری شود و N نفر آنها با استفاده از روش تصادفی و بدون جایگزینی انتخاب شوند نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. 
 نمونه گیری منظم: 
دراین روش تمام اعضای جامعه بدون هرگونه نظم وترتیبی فهرست بندی می شوند. بعد نمونه ی مورد نظر با استفاده ازیک نظم معین از لیست جامعه انتخاب می شود. دراین روش هنگام طرح ریزی برای انتخاب یک نمونه از طریق یک فهرست یا امثال آن پژوهشگر باید به دقت فهرست را بررسی کرده و مطمئن شود که هیچ الگوی چرخشی در آن وجود ندارد. بعبارت دیگر درصورتی که دارای یک ترتیب تناوبیباشد نمونه گیری منظم، عملکرد و نتیجه ی مناسبی نخواهد داشت.  

 نمونه گیری طبقه ای: 
نمونه گیری تصادفی طبقه ای فرایندی است که از طریق آن زیر گروه های واقعی یا طبقه های انتخاب شده به عنوان بخشی از آنچه در جامعه وجود دارد، دست می یابیم. از این روش زمانی نیز  استفاده می شودکه محقق علاقه منداست اطمینان حاصل کند  هریک ازطبقه های موجود در جامعه در نمونه او حضور دارند.
 در روش مورد بحث جامعه به صورت خرده گروه هایی به نام طبقه تقسیم می شود و نمونه ها مستقل از هرطبقه انتخاب می شوند. 
در مواردی محقق علاقه مند است نسبت هریک از طبقه ها در نمونه برابر با نسبت آن در جامعه باشد که در این صورت روش او نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی نام خواهد گرفت؛ روشی که در آن علاوه بر آنکه تعداد طبقه های طبقه های نمونه برابر با تعداد طبقه های جامعه است بلکه نسبت هریک از طبقات در جامعه نیز درست برابر با نسبت همان طبقه در نمونه است.
مزیت نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این است که احتمال معرف بودن نمونه را به ویژه در شرایطی که نمونه خیلی بزرگ نباشد افزایش می دهد.
روش نمونه گیری طبقه ای هیچ گونه انحرافی ازاصل تصادفی بودن ندارد.این بدین معناست که قبل از هرگونه انتخابی، جامعه ی پژوهشی به طبقات مختلف تقسیم شده است و سپس نمونه از طبقه به صورت تصادفی برگزیده شدن است. رد این روش طبقه ها باید طوری تعریف و تنظیم شوند که تا حد امکان با هم متفاوت و در عین حال اعضاء تاحدودی نیز با هم متجانس باشند. 

 نمونه گیری تصادفی خوشه ای: 
در روش های نمونه گیری که تا حال مورد بحث قرار گرفت پژوهشگر علاقه داشت از بین اعضای جامعه عضو انتخاب کند. اما گاهی اوقات انتخاب نمونه بصورت مستقیم از اعضای جامعه ممکن نیست، مانند در دسترس نبودن فهرست اعضای جامعه. کاملا واضح است که در چنین شرایطی محقق نمی تواند از روشهای تصادفی ساده، منظم یا طبقه ای استفاده کند.
درچنین شرایطی از نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده می کند. به این معنا که مثلا از کلاس، مدرسه یا منطقه ی آموزشی به جای فرد به عنوان واحد نمونه گیری استفاده می کند.
نمونه گیری خوشه ای شبیه نمونه گیری تصادفی ساده است. با این تفاوت که در نمونه گیری خوشه ای به جای افراد، گروه ها به صورت تصادفی انتخاب می شوند. برتری نمونه گیری خوشه ای این است که این روش زمانی به کار برده می شود که انتخاب نمونه از اعضای جامعه مشکل یا غیر ممکن باشد. 
این روش در مدارس کاربرد زیادی دارد و اجرای آن در مقایسه با سایر روش های نمونه گیری به وقت کمتری نیاز دارد. عمده ترین نقطه ی ضعف این روش این است که نمونه ی انتخاب شده ممکن است به صورت کامل معرف ونماینده ی واقعی جامعه نباشد.
 نمونه گیری خوشه ای به دو صورت تک مرحله ای و چند مرحله ای قابل اجراست. 
 نمونه گیری دردسترس: 
گاهی اوقات انتخاب نمونه به صورت تصادفی یاغیرتصادفی مشکل وحتی در برخی موارد غیرممکن است. در چنین شرایطی پژوهشگر از نمونه گیری در دسترس استفاده می کند. نمونه گیری در دسترس، گروهی از اعضای جامعه هستند که انتخاب آنها فقط به خاطر سهولت در نمونه گیری بوده است.
گزارش یک شبکه ی تلویزیونی در گوشه ای از خیابان و پرسش درباره ی عقاید مردم نیز مثالی از این شیوه است. مزیت آشکار این روش سهولت در نمونه گیری و سادگی آن است و نقطه ی ضعف آن سوگیری احتمالی در یافته های تحقیق و عدم توانایی پژوهشگر در تعمیم یافته های پژوهش است زیرا نمونه ی انتخاب شده معرف ونماینده ی واقعی جامعه نیست و درصورتی که امکان استفاده از روش های احتمالی نمونه گیری وجود دارد از این روش باید اجتناب کرد. 

 نمونه گیری هدفمند: 
گاهی اوقات بر اساس اطلاعات قبلی از جامعه و یا عنایت به اهداف معین، محققان داوری شخصی خود را برای انتخاب نمونه بکار می برند. پژوهشگر در این حالت فرض می کند اطلاعات او می تواند به انتخاب یک نمونه ی معرف در جامعه کمک کند. برای روشن شدن مطلب به مثال زیر دقت کنید: 
معلم کلاسی ، دو نفر دانش آموز را با بالاترین نمره و دو نفر را با پایین ترین نمره د ر بین دانش آموزان کلاس خود انتخاب ونظر آنها رادرباره ی روش تدریس خود جویا می شود. دراین مثال روشن است که معلم براساس اطلاعات قبلی به سوی نمونه گیری کشیده شده است. در نتیجه سوگیری به شدت در آن به چشم می خورد و نمونه ی انتخاب شده معرف جامعه نخواهد بود اما در عین حال می توان اطلاعاتی را درباره ی افراد جامعه جمع آوری کرد. بین نمونه گیری دردسترس وهدفدار اختلاف وجود دارد. در نمونه گیری هدفدار نمونه بخاطر سهولت انتخاب نمی شود بلکه قضاوت های پژوهشگر بر اساس اطلاعات قبلی او مبنای انتخاب نمونه است. نقطه ی ضعف مهم این روش آن است که امکان دارد قضاوت های پژوهشگر درست نباشد.

مشاوره و خدمات پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد
مرکز پژوهش و ترجمه ایران با چندین شعبه در سراسر کشور و داشتن کادری مجرب و آزموده در حوزه های مختلف ترجمه و پژوهش آمادگی دارد تا در زمینه های زیر خدمات مطلوب و با کیفیت ارائه دهد:
مشاوره و انجام پروپوزال پایان نامه ارشد و دکتری
مشاوره و انجام پایان نامه ارشد و دکتری
ترجمه انواع متون
مشارکت و همکاری در انجام طرح های مختلف پژوهشی و تامین نیروی لازم

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ