آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نوشتن انواع پایان نامه حقوق جزا

نوشتن انواع پایان نامه حقوق جزا

رشته حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای اختصاصی و حقوق جزای عمومی تقسیم می شود که انتخاب انواع موضوع در این زمینه و نوشتن پایان نامه پذیرفته می شود.
اگر تاکنون در انتخاب موضوع پایان نامه حقو جزا سر در گم هستید شاید چکیده زیر بتواند به شما برای انتخاب موضوعی در این زمینه کمک نماید.

حقوق جزای اختصاصی 
تعریف:
 قوانین  جزائی شامل دو قسمت است:
یک قسمت عمومی که حاکم برمسائلی است که به مناسبت تمامی جرائم کیفری قابل طرح بوده و بین جرائم مختلف مشترک است مانند قانون راجع به مجازات اسلامی. قانون قسمت دیگر: 
قسمت اختصاصی که خصوصیات هر یک از جرائم را به طور مجزا بیان می‌کند مانند قانون مجازات اسلامی حقوق جزا درکشورها نیز به دو رشته ی زیر تقسیم می‌شود.

 الف) حقوق جزای عمومی: 
این رشته از حقوق قسمت عام وعمومی حقوق جزا را تشکیل می‌دهد و راجع به مسائل و قوائدی است که تمام جرائم را شامل می‌گردد
مانند شرایط عمومی جرائم وتقسیم کلی آنها برحسب نوع مجازاتها، کیفرهای اصلی و تبعی و تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی، تکرارجرم، شرکت ومعاونت در جرم، تعدد جرم، حدود مسئولیت جزائی، تخفیف مجازات، آزادی مشروط زندانیان وتعلیق اجرای مجازات که موضوع ماده ۴۱ قانون راجع به مجازات اسلامی را تشکیل می‌دهد.

ب) حقوق جزای اختصاصی: 
این رشته از حقوق، قسمت خاص یا اختصاصی حقوق جزا را تشکیل میدهد و راجع است به بحث درخصوصیات هریک ازجرائم به طور جداگانه مانند قتل عمدی، قطع عضو یا جرح آن، زنا، قذف، شرب خمر، سرقت وغیره که موضوع ۲۱۸ ماده قانون حدود و قصاص و مقررات آن است همچنین ۱۵۰ ماده قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که شامل جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی و جرائم متعددی چون کلاهبرداری و خیانت درامانت و جرائم ناشی از تخلفات رانندگی می‌گردد.
موضوع: 
موضوع بحث حقوق جزای اختصاصی نفس جرم است که بطور جداگانه تمام افراد جرائم را در برمی‌گیرد.

عناصرمتشکله جرم: 

الف) عناصرمتشکله عمومی:
 این قبیل عناصرکه به حقوق جزای عمومی مربوط می‌شوند به تنهائی نمیتوانند هیچیک ازجرائم را توصیف نمایند، زیرا که بین تمام جرائم مشترک هستند. مطالعه حقوق جزای عمومی بررسی و تحقیق در حقوق جزای اختصاصی را ممکن می‌سازد و در مطالعه در حقوق جزای اختصاصی مطالعه حقوق جزای عمومی را تکمیل می‌کند.

ب) عناطر متشکله اختصاصی جرم: 
این قبیل عناصر که موضوع خاص حقوق جزای اختصاصی را تشکیل می‌دهد هر جرم را با توجه به ارکان تشکیل دهنده آن جرم به صورت انفرادی در نظر می‌گیرد
این امر بر عهده حقوق جزای اختصاصی است که ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر را درسرقت، توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری را (قبل از تسلیم مال) در کلاهبرداری و اتلاف و تصاحب مال را (بعد از تسلیم مال بموجب یک قرارداد قبلی) تحت شرایط خاص تعریف نماید.

آثار حقوقی توصیف رفتار مجرمانه
 
الف) نقش توصیف در تعیین نو ع جرم: تعیین نوع جرم بستگی به تخصیص آن دارد تخصیص از حیث کیفیت، وسیله تعیین نوع جرم ومیزان اهمیت آن می‌باشد مثلأ دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده، تعزیرات، تأدیت یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذاری شده از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که بایستی ازمقدار حد کمتر باشد.
 فایده عملی دیگر تخصیص، وقتی است که تعیین مجازات‌های تبعی یا تکمیلی که با حکم ملازمه دارد مورد نظر باشد که باید درمدت معین و به تناسب جرم باشد- مجازات بوسیله قانون، بعد از تعریف عمل مجرمانه ذکر می شود. 

برابرماده ۷ قانون مجازات عمومی سابق جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع تقسیم میشوند: ۱- جنایت ۲- حنجه ۳- خلاف. مجازات‌های اصلی و تبعی و تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی از ماه ۸ به بعد قانون مزبور پیش بینی شده بود .

مشاوره و خدمات پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد
مرکز پژوهش و ترجمه ایران با چندین شعبه در سراسر کشور و داشتن کادری مجرب و آزموده در حوزه های مختلف ترجمه و پژوهش و پایان نامه آمادگی دارد تا در زمینه های زیر خدمات مطلوب و با کیفیت ارائه دهد:
مشاوره و انجام پروپوزال پایان نامه ارشد و دکتری
مشاوره و انجام پایان نامه ارشد و دکتری
ترجمه انواع متون
مشارکت و همکاری در انجام طرح های مختلف پژوهشی و تامین نیروی لازم

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ