آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی می تواند به روش های گوناگون از جمله روش همبستگی انجام شود.
 در روش تحقیق همبستگی دو هدف اصلی شامل: «تبیین» و «پیش بینی» پیامدهای احتمالی موردتوجه است. در «تبیین»، میزان روابط بین متغیرها از طریق میزان ضریب همبستگی مشخص می شود ودر پیش بینی اگر بین دو متغیر رابطه معناداری وجود داشته باشد (به طور اتفاقی نباشد) گفته می شود نمره یک متغیر را می توان از روی متغیر دیگر پیش بینی کرد.
 نکته مهم در استفاده از روش تحقیق همبستگی این است که به دلیل پیچیدگی موضوع نمی توان روابط بین متغیرها را درست تشخیص داد.
 به عنوان مثال: رابطه بین سبک اقتدارگرا و بهره وری ممکن است دریک شرایط (زمانی ومکانی) همبستگی مثبت را نشان دهد وممکن است در شرایط دیگر همبستگی معکوس را نشان دهد.
به این خاطر باید در تفسیر با احتیاط عمل کرد وبه همین دلیل دقت این روش در مقایسه با روش آزمایشی کمتر است.

مطلب پیشنهادی

هزینه پروپوزال روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

تفاوتی نمی کند که فرد پژوهشگر دروس روانشناسی در کدام دانشگاه است لذا برای پروپوزال نویسی قوانینی وجود دارد که پیام نور هم بدان پایبند است و ارائه خدمات مرتبط با هزینه مشخصی انجام می پذیرد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ