آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تکمیل فرم پروپوزال روانشناسی

تکمیل فرم پروپوزال روانشناسی

تکمیل فرم پروپوزال روانشناسی به این معنی است که با یک چالش پژوهشی بتوانید طرحی که در ذهن دارید را قابل توجیه برای انجام نمایید.
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


نظریه ها را به طور کلی می توان به دو گروه تقسیم کرد:
 نظری های تجویزی و توصیه ای:
 این نظریه که عمدتا ماهیت سیاسی – اجتماعی دارند ممکن است بر اساس یک سری پیش فرض های اعتقادی، ایدئولوژیک، فرهنگی، سیاسی و حتی علمی ارائه شوند. این نظریه ها مدعی بهبود بخشی به زندگی فردی و اجتماعی بشرند و گاه از سوی مصلحان اجتماعی توصیه و تجویز می شوند. این گونه نظری ها از بار ادعایی بالایی برخوردارند و اعتبار و ارزش آنها به تحقق پذیری آنها و دستیابی به آنچه مدعی آن اند بستگی دارد.
 درباره جایگاه نظریه در تحقیقات علمی نیز دیدگاه های مختلفی وجود دارد.عده ای به روش قیاسی اصالت داده معتقدند که نظریه مبنای تحقیق در انتخاب موضوع و فرضیه سازی و روش های کار است و نتیجه آن به تأیید و رد نظریه می انجامد. عده ای دیگر برعکس به روش استقراری اصالت داده معتقدند که پس از مطالعه و مشاهده و تجربه واقعیت های قابل آزمایش، می توان به یک نظریه که حاصل کار تحقیق است دست پیدا کند.
عده ای هم این دو نگرش را بایکدیگر ترکیب نموده، ابتدا براساس مشاهدات محدودتر، چهارچوب نظریه یک واقعیت را در ذهن خود پی ریزی می کنند و سپس با مطالعه مصادیق و واقعیت های آن نظریه خود را در مورد ارزیابی قرار می دهند.

مطلب پیشنهادی

هزینه پروپوزال روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

تفاوتی نمی کند که فرد پژوهشگر دروس روانشناسی در کدام دانشگاه است لذا برای پروپوزال نویسی قوانینی وجود دارد که پیام نور هم بدان پایبند است و ارائه خدمات مرتبط با هزینه مشخصی انجام می پذیرد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ