آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / سایت پروپوزال روانشناسی بالینی

سایت پروپوزال روانشناسی بالینی

در سایت مرکز پژوهش و ترجمه ایران خدمات مشاوره در زمینه انتخاب موضوع و عنوان پروپوزال و پایان نامه روانشناسی بالینی و عمومی و تربیتی و خانواده درمانی و انجام و نوشتن کارهای پژوهشی دیگر رشته ها ارائه می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


دستکاری و کنترل متغیرها.
پژوهشگر برای مطالعهء روابط بین متغیرها هم از دستکاری وهم از کنترل استفاده می کند.پس از آن که متغیرهای مورد مطالعه به گونه عملی تعریف و طرح مربوط انتخاب شد،ابزار اندازه گیری نیز باید انتخاب و تهیه گردد.
 تحلیل آماری و تفسیر نتایج.
داده های تجربی پس از گرد آوری باید با استفاده از روش ها ی مناسب آماری طبقه بندی و تلخیص شود تا بتوان نتایج وتعمیم های لازم را از آنها استنتاج کرد.نتایج پژوهش، در این مرحله به صورت جداول اعداد و ارقام در می آید.
پاره ای از نتایج را می توان به وسیله نشانه ها یا نمادها و نمودارهایی که هر کدام معنی خاصی دارند،خلاصه کرد.سلسله مراتب مشاهده شده بین نتایج حاصل باید به روشنی توجیه شود تا به شکلی متناسب با فرضیه پژوهش در آید.

مطلب پیشنهادی

هزینه پروپوزال روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

تفاوتی نمی کند که فرد پژوهشگر دروس روانشناسی در کدام دانشگاه است لذا برای پروپوزال نویسی قوانینی وجود دارد که پیام نور هم بدان پایبند است و ارائه خدمات مرتبط با هزینه مشخصی انجام می پذیرد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ