آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تکمیل فرم پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

تکمیل فرم پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

تکمیل فرم پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و روانشناسی بالینی بع عنوان شاخه های علوم رفتاری قواعدی مشابه دارد.
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


استفاده از قرعه کشی. در این روش محقق به هر یک از افراد جامعه یک کد یا شماره مخصوص می دهد. سپس از مهره ها و پلاک های شماره دار استفاده می کند و در صورت نبود آن، شماره هر یک از آنها را روی کاغذ یا مقوای کوچکی یادداشت می نماید، بنابراین به تعداد افراد جامعه، مهره یا پلاک یا کاغذ شماره دار خواهد داشت.
آنگاه آنها را در داخل کیسه یا ظرفی می ریزد و به هم می زند. سپس مهره ها را یکی یکی خارج کرده، شماره آنها را یادداشت می نماید و این کار را آنقدر ادامه می دهد تا به تعداد حجم نمونه شماره برگزیند.آنگاه که تعداد افراد نمونه کامل شد، کار قرعه کشی به پایان رسیده مطابق لیست، افراد نمونه خود را شناسایی می کند. حال اگر تحقیق او از نوع تجربی و آزمایشی باشد و بخواهد از این گروه متجانس دو گروه آزمایش و شاهد انتخاب کند، می تواند بین آنها با استفاده از همین روش احتمالی دو گروه مزبور را برگزیند.
محقق درنمونه گیری احتمالی ساده باید به دو نکته توجه کند:
اول اینکه مهره یا شماره هر فرد نمونه را که از کیسه خارج کرد پس از یادداشت کردن آن به کیسه برگرداند تا نسبت بین نمونه و جامعه تغییر نکند، زیرا بین ثابت بودن نسبت تعداد نمونه و جامعه با شانس برابر برای افراد جامعه، رابطه مستقیم وجود دارد،؛ یعنی اینکه چون محقق باید برای کلیه افراد جامعه جهت عضویت در نمونه شانس مساوی در نظر گیرد، باید نسبت تعداد نمونه و جامعه را در تمام مراحل نمونه گیری ثابت نگه دارد.

مطلب پیشنهادی

هزینه پروپوزال روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

تفاوتی نمی کند که فرد پژوهشگر دروس روانشناسی در کدام دانشگاه است لذا برای پروپوزال نویسی قوانینی وجود دارد که پیام نور هم بدان پایبند است و ارائه خدمات مرتبط با هزینه مشخصی انجام می پذیرد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ