آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / سایت پروپوزال روانشناسی تربیتی

سایت پروپوزال روانشناسی تربیتی

در سایت مرکز پژوهش و ترجمه ایران خدمات مشاوره در زمینه انتخاب موضوع و عنوان پروپوزال و پایان نامه روانشناسی بالینی و عمومی و تربیتی و خانواده درمانی و انجام و نوشتن کارهای پژوهشی دیگر رشته ها ارائه می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


تحقیق علی – مقایسه ای دارای سه نقص است:
– عدم کنترل و دستکاری متغیر مستقل
– افزایش خطر تغیر و تفسیر نادرست داده های پژوهش
– عدم گمارش و انتخاب تصادفی آزمودنی ها
باز آزمایی
ترکیبی از دو اصطلاح تکرار و تحقیق مجدد است بهعبارت دیگر بررسی درستی یا نادرستی نتایج حاصله از تحقیقات علی – مقایسه ای است.
بازآزمایی تحقیق برای پرورندن و برسی صحت و سقم تعمیم ها و نظریه های جدید امری اساسی است.
 تحلیل ثانوی شامل تحلیل داده هایی است که توسط محقق قبلی جمع آوری شده و شامل ساختن فرضیه و طرح های تجربی متفاوت و استفاده از روش های تحلیل آماری متفاوتی باشد.
<

مطلب پیشنهادی

هزینه پروپوزال روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

تفاوتی نمی کند که فرد پژوهشگر دروس روانشناسی در کدام دانشگاه است لذا برای پروپوزال نویسی قوانینی وجود دارد که پیام نور هم بدان پایبند است و ارائه خدمات مرتبط با هزینه مشخصی انجام می پذیرد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ