آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع پروپوزال دانشگاه آزاد روانشناسی

موضوع پروپوزال دانشگاه آزاد روانشناسی

 نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد و همچنین علوم تربیتی و مشاوره تنها با داشتن تخصص امکان پذیر شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پژوهش:


تعریف عملیاتی مفهوم:
سازه ها و متغیرها را می توان به دو صورت زیر تعریف کرد: تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی. تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه های دیگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در اینگونه تعریف از واژه های انتزاعی و ملاک های فرضی استفاده می شود.
این نوع تعریف به شناسایی ماهیت یک پدیده کمک کرده و نقش مهمی را در فرآیند منطقی تدوین فرضیه ها ایفا می کند. تعریف مفهومی را باید به تعریف عملیاتی تبدیل کرده تا بتوان آن را مشاهده کرد. برای مثال هوش را می توان ظرفیت یادگیری، توانایی تفکر انتزاعی یا فعالیت فکری تعریف کرد.
 این تعریف مفهومی هوش باید به تعریف عملیاتی تبدیل شده تا بتوان آن را مشاهده کرد.
<

مطلب پیشنهادی

هزینه پروپوزال روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

تفاوتی نمی کند که فرد پژوهشگر دروس روانشناسی در کدام دانشگاه است لذا برای پروپوزال نویسی قوانینی وجود دارد که پیام نور هم بدان پایبند است و ارائه خدمات مرتبط با هزینه مشخصی انجام می پذیرد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ