آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع برای پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تربیتی

موضوع برای پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تربیتی

برای تعیین موضوع برای پروپوزال کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی آسان ترین راه و مطمئن ترین شیوه این است که به سراغ متغیرهای این رشته بروید.

مثلا در رشته روانشناسی تربیتی برخی از متغیرها به شرح زیر است:

مرحله اول ، اعتماد در برابر عدم اعتماد: (یک سالگی)
در این مرحله کودک نیاز دارد با دیگری رابطه برقرار کند تا از این راه نیازهای خود را تامین نماید. این نخستین رابطه کودک با مادر است.

مرحله دوم استقلال رای دربرابر شک و تردید: (۲ تا ۳ سالگی )
در این مرحله ، رشد جسمی کودک زمینه را برای تجربه های گسترده تر آماده می کند. کودک با راه رفتن و فعالیت های مسقل اتکای به خود را می آزماید در این مرحله میل به خود رهبری و به تنهایی عمل کردن در کودک بروز می کند.
ایجاد احساس اعتماد
مراقبت های منظم و محبت آمیز برای ایجاد احساس اعتماد در کودک ضروری است.
اهمیت مرحله اعتماد
مرحله اعتماد در برابر عدم اعتماد نه فقط به دلیل لذت دهانی ( لذت حاصل از مکیدن ) بلکه به این دلیل که در حین تغذیه ، رابطه اعتماد یا عدم اعتماد بین کودک و مادر به وجود می آید. اهمیت دارد.
جگونگی ایجاد احساس امنیت و احساس ناامنی در نظریه اریکسون
اگر نیازهای کودک به موقع ارضا شود و کودک دریابد که صمیمانه دوستش دارند احساس امنیت و آرامش و اطمینان می کند و اگر برعکس توجه به کودک ناکافی باشد یا منفی باشد کودک احساس ترس و ناامنی می کند
احساس بی کفایتی
حمایت بیش از حد یا عدم حمایت موجب می شود که کودک به توانایی هایش شک کند و اعتماد به نفس کسب نکند و نتواند امکانات و توانایی های خود را بشناسد .

مرحله سوم ابتکار در برابر احساس گناه (۴ تا ۵ سالگی )
به نظر اریکسون ، رشد توانایی های بدنی و گسترش آن ، به همراه تسلط بر زبان زمینه ای است برای ابتکار.
ابتکار از نظر اریکسون
کودک نیروی اضافی بی پایانی دارد که به او اجازه می دهد که شکست ها را به سرعت فراموش کند و با جهت گیری صحیح تربرای دستیابی به اهداف اقدام کند. حتی اگر این هدف نامطمئن و خطرناک نیز باشد.
خصوصیات نهفته در ابتکار
در ابتکارخصوصیاتی مانند: عهده دار شدن ، طرح ریزی و شروع به انجام دادن کاربه منظور فعال بودن و در حرکت بودن برای کسب استقلال و شناخت نهفته است.

احساس گناه
اگر این نیروی اضافی کودک به جای به کار رفتن در ابتکار به اعمال تهاجمی و اجباری مانند حسادت مفرط تبدیل شود کودک احساس گناه خواهد کرد.
مرحله چهارم ، سازندگی در برابر احساس حقارت ( دوره نهفتگی):
کودک دراین مرحله باید انتظارات و آرزوهای گذشته را فراموش و تصورات بی حد و حصر خود را محدود کند و از قوانین محیط خویش ، حتی در خواندن ، نوشتن و حساب کردن نیز تبعیت کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ