آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نمونه موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد مشاوره

نمونه موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد مشاوره

برای انتخاب موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد مشاوره و دیگر رشته های علوم انسانی متغیرها مهمترین عامل و فاکتور انتخاب نمونه هستند.
 متغیرها یا همان صفات به چندین دسته تقسیم می شود.
یکی از آن ها متغیرهای تعدیل کننده است.

متغیرهای تعدیل کننده چه نقشی در پروپوزال و انتخاب موضوع دارد؟

در واقع به سبب تعامل پیچیده متغیرهای مستقل و تأثیر این تعامل درمتغیر وابسته پدیده ها را نمی توان به سادگی فهمید و تبیین کرد.
اصطلاح متغیر تعدیل کننده برای توصیف نوعی بخصوصی از متغیر مستقل به کار می رود که در حقیقت متغیر مستقل ثانوی است و مایلیم اثر آن را در ارتباط با متغیر مستقل اولیه و متغیر وابسته ملاحظه کنیم.
بدین منظور انتخاب می شود که روشن شود آیا این متغیر رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد یا نه.
با توجه به پیچیدگی پژوهشهای روانی – تربیتی و ماهیت چند متغیری آنها چناچه متغیرهای تعدیل کننده مهم شناسایی و مشخص نگردد ماهیت رابطه x و y به درستی روشن نخواهد شد.
برای مثال که گاه این فرضیه مطرح شده است که تست های استعداد تحصیلی در گروه زنان دقیق تر از گروه مردان معدل نمره های کلاسی را پبیش بینی می کند.
مفهوم این مطالب آن است که برای هر جنس معادلیه پیش بینی جداگانه ای لازم است و بدین ترتیب جنسیت در این جا نقش یک متغیر واسطه ای یا تعدیل کننده دارد. نقش متغیر خصیصه ای تعدیل کننده در پژوهش علمی و مدل تحلیلی آن شبیه نقش کاتالیزر در شیمی است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ