آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی

تهیه پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی

برای تهیه پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی توصیه می شود مراحل کلی پژوهش در عمل را بیاموزید تا درک کاملی از مسئله پژوهش داشته باشید.
 مراحل کلی پژوهش در عمل به شرح زیر است:
 1ـ تعریف: ارزشیابی و صورت بندی کردن مسأله که به عنوان مسأله حیاتی ادراک می‌شود مسأله باید به صورت جامع تعریف شود تا معرف موضوع پژوهش باشد.
 2ـ بحث و مذاکره با کلیۀ افرادی که با مسألۀ پژوهش درگیر هستند افرادی نظیر مجریان، برنامه ریزان، مشاوران و… که دست اندرکار مشکل مورد پژوهش هستند.
با این بحث و گفتگو می‌توان تبیینی از سؤالات پژوهشی فراهم کند. برای مثال تحت چه شرایطی تغییر یک برنامۀ درسی می‌تواند بیشترین کارایی را داشته باشد؟
۳ـ مطالعۀ تحقیقات انجام شده به منظور تعیین این که چه چیزی باید از تحقیقات گذشته استخراج و مطالعه کرد بستگی به اهداف، روش‌های عمل و مسائل پیش روی دارد.
 4ـ تعریف و تعیین و در صورت لزوم تغییر مسأله‌ای که در مرحلۀ اول صورت بندی شده است این عمل را می‌توان در قالب فرضیه‌ای قابل آزمون تدوین کرد.
 5ـ پنجمین مرحله روش اجرای پژوهش نام دارد این مرحله از نمونه و نمونه گیری ابزار اندازه گیری و مراحل اجرای آن، انتخاب مواد و سایر فعالیت‌هایی که هر کدام با توجه به نوع تحقیق ممکن است متفاوت باشد، تشکیل شده است.
 6ـ ششمین مرحله به انتخاب روش‌های ارزشیابی اختصاصی دارد. باید توجه داشت که ارزشیابی باید به صورت مستمر و متوالی انجام شود.
 7ـ مرحلۀ هفتم، اجرای خود پژوهش است(در طول زمان‌های مختلف) این مرحله در برگیرندۀ شرایط و روش‌های جمع اوری اطلاعات است. در این مرحله پژوهشگر باید بر وظایفی که انجام شده اند نظارت کند و بازخورد لازم را ارائه کند.
 8ـ هشتمین مرحلۀ طبقه بندی و تحلیل و تفسیر اطلاعات است در این مرحله پژوهشگر با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده استنباط‌های لازم را انجام و آن‌ها را ارزشیابی می‌کند و بعد براساس آن‌ها پیشنهادهای لازم ارائه می‌کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ