آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد اقتصاد

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد اقتصاد

در نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد اقتصاد ویژگی ها و مباحث و صفات پایه انتخاب موضوع هستند که نام های گوناگون دارند.
 این صفات و ویژگی ها همان متغیرها هستند که انواع مختلفی دارند.
دسته ای از متغیرها، متغیرهای دو یا چند ارزشی هستند که این متغیرها براساس تعداد ارزش یا عددی که به خود می گیرند به دو دسته دو ارزشی و چند ارزشی تقسیم می شوند:
متغیرهای دو ارزشی متغیرهایی هستند که به آن ها فقط دو ارزش داده می شود مانند جنس که یا زن است یا مرد، سواد که یا شخص بیسواد یا باسواد، مرگ و حیات… .
متغیرهای چند ارزشی متغیرهایی هستند که بیش از دو عدد ارزش به خود می گیرند، مانند سطح تحصیلی که می تواند ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، کاردانی تا دکترای تخصصی. یک دسته دیگر از متغیرها، متغیرهای جانبی هستند که این دسته معمولاً موضوع اصلی تحقیق را تشکیل نمی دهند،
بلکه در صحنه تحقیق به شکل های مختلف حضور دارند. این متغیرها نیز به دسته های مختلفی تقسیم می شوند از جمله: متغیرهای تعدیل کننده، این متغیر عاملی است که محقق آن را انتخاب و اندازه گیری می کند تا مشخص شود که آیا تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیرهای مستقل و تابع می شود یا خیر، به عبارت دیگر اگر ماهیت همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته به علت یک متغیر سوم باشد، محقق می تواند آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، مثلاً اگر تفاوتی بین هوش و معدل دانشگاهی پسر و دختر وجود داشته باشد.
در اینجا متغیر جنس به عنوان متغیر تعدیل کننده می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
دومین دسته متغیرهای کنترل می باشند. محقق گاهی نمی تواند کلیه متغیرها را به طور همزمان مورد مطالعه قرار دهد، بنابراین می تواند یک یا چند مورد آن ها را ثابت نگه دارد یا اثر آن ها را خنثی نماید. این چنین متغیرهایی را که می تواند حذف شوند متغیر کنترل می نامند.
دسته سوم از متغیرهای جانبی، متغیر مزاحم یا مداخله گر است. این گونه متغیرها به صورت فرضی و نظری در متغیر تابع اثر می گذارند، ولی عملاً قابل مشاهده، اندازه گیری و دستکاری نیستند یا خارج از کنترل محقق قرار دارند.
این متغیرها تحت تأثیر متغیرهای مستقل، تعدیل کننده کنترل هستند و قابلیت تعمیم پذیری یافته های پژوهش را کاهش می دهند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ