آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

راه علمی برای انتخاب موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تربیتی و مدیریت آموزشی توجه به متغیرهای آن است که مقصود همان ویژگی ها و مباحث مهم این حوزه است.
 برخی از متغیرهای مهم در زمینه مدیریت آموزشی که یکی از شاخه های علوم تربیتی است به قرار زیر می باشد.

مدیریت آموزشی:
مدیریت آموزشی به عنوان رشته ای تخصصی، در پی توسعه نظام های آموزش و پرورش در جهان و اهمیت پیدا کردن مدیریت آن ها، پدید آمده است.
 سازمان:
سازمان عبارت است از هماهنگی معقول عده ای از افراد که برای تحقق اهداف مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی، به طور پیوسته فعالیت می کنند.

ویژگی مشترک سازمان های رسمی:
۱- هدف دارند و برای دستیابی به مقاصد معین بوجود می آیند. ۲- سازمان ها از ترکیب اجتماعی افرادی که به صورت گروهی همکاری می کنند تشکیل می شود. ۳- سازمان ها به طور پیوسته و مستمر همکاری و فعالیت می کنند.۴- سازمان ها، فعالیت های خود را از راه تفکیک وظایف، از روی برنامه و با استفاده از منابع ذهن و ابزار، مالی و مادی و دانش انجام می دهند. ۵- سازمان ها به عنوان واحدهای یکپارچه فعالیت های منظم و ساختمند، کار خود را به طور عقلانی، هدایت می کنند.

سازمان رسمی:
سازمان های رسمی آگاهانه و از روی طرح و نقشه و برای نیل به مقاصد معین ایجاد می شوند و فعالیت آن ها مستلزم استفاده از منابع انسانی، مالی و مادی است.

مشخصه ی اصلی سازمان:
مشخصه ی اصلی سازمان، دامنه ی فعالیت و الگوی روابط انسانی آن است که از طریق آن، اهداف سازمانی تحقق پیدا می کند.

وجه رسمی:
الگوی روابطی را معرفی می کند که پیشاپیش و عمداً ساخته و پرداخته شده تا رفتار و عملکرد افرادی که به ایفای وظایف سازمانی که می پردازند به موجب آن تعیین و تنظیم شود.

وجه غیررسمی:
به الگوی روابطی اشاره می کند که ضمن روابط رسمی کارکنان سازمان بوجود می آید. وجوه رسمی و غیررسمی سازمان را بوجود می آورند.

 منابع انسانی: شامل قابلیت های مدیریت و نیروی کار انسانی است.

منابع مالی:
سرمایه یا بودجه ای است که سازمان برای تأمین مالی عملیات جاری و آتی صرف می کند.

منابع مادی:
تجهیزات و تسهیلات اداری، عملیاتی و تولیدی است.

منابع اطلاعاتی:
دانش، معلومات، حقایق و داده هایی برای تصمیم گیری های گوناگون است.

کارایی:
منظور از کارایی، انجام دادن کار به شیوه ی منظم و با کمترین اتلاف است.

اثربخشی:
منظور از اثربخشی، انجام دادن کار درست مطابق با هدف است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ