آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

در پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری نوشتن فرضیات مناسب یکی از شروط اساسی است که در خلال پژوهش به بوته آزمون و ارزیابی کشیده می شود.

ویژگیهای یک فرضیه ی خوب:
 1- قدرت تبیین حقایق را داشته باشد
 2- باید بتواند پاسخ مسأله را بدهد
 3- باید قابلیت حذف حقایق نامرتبط با مسأله ی تحقیق را داشته باشد
 4- فرضیه باید شفاف، ساده و قابل فهم باشد
 5- باید قابلیت آزمون داشته باشد
 6- نباید با حقایق و قوانین مسلّم و اصول علمی تأیید و پذیرفته شده مغایر باشد
 7- نباید از واژه ها و مفاهیم ارزشی استفاده کند
 8- باید به مطالعه و پژوهش جهت بدهد و راهنمای فعالیتهای محقق باشد
 9- باید به صورت جمله ای خبری باشد تا از نحوه ی ارتباط متغیر ها خبر بدهد
 10- در یک فرضیه ی خوب اصطلاحات و واژه های اختصاصی تعریف می شوند
 11- با توجه به چهارچوبی نظری ( چهارچوب نظری تحقیق) تدوین می شوند. بنابراین تعداد ابعاد و رابطه های موجود در چهارچوب نظری می تواند ملاک عمل برای تعداد فرضیه ها باشد.
 12- فرضیه ها باید مختص مسأله ی تحقیق باشند.
 13- باید بین فرضیه ها و سؤالهای ویژه یا فرعی تحقیق تناظر صوری و محتوایی وجود داشته باشد منظور از تناظر صوری این است که اوّلاً به تعداد سؤالهای فرعی، فرضیه تدوین نقد ثانیاً هر فرضیه در مقابل سؤال مربوط به آن قرار بگیرد. منظور از تناسب و تناظر محتوایی این است که معنا و مفهوم هر فرضیه با معنا و مفهوم سؤال مربوط به آن تناسب داشته باشد به عبارت دیگر فرضیه سؤال به لحاظ محتوایی با هم ارتباط منطقی‌ داشته باشند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ