آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / مراحل تهیه پروپوزال زمین شناسی ارشد و دکتری

مراحل تهیه پروپوزال زمین شناسی ارشد و دکتری

فرضیه یکی از مراحل تهیه هر پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و نیز در رشته زمین شناسی است.
 فرضیه عبارت است از آنچه که محقق به دنبال آن می گردد و یا حدسی است زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می زنیم به عبارت دیگر پیشنهادی است که در محک آزمایش علمی سنجیده می شود.
محقق در شروع به کار تحقیق عقیده خود را بر مبنای تئوری ها موجود بصورت فرضیه ای در می آورد که در مراحل بعدی مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار می گیرد تا صحت و سقم آن معلوم گردد به این ترتیب فرضیه پیشنهادی رد یا قبول و یا تصحیح می شود و غلط یا درست بودن علت آن بوسیله آزمایش هایی که انجام گرفته است روشن می شود فرضیه راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مسأله است به همین دلیل تدوین فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد.
به عبارت دیگر ریشه یک فرضیه مناسب با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ