آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نمونه موضوع برای پروپوزال ارشد کلیه رشته ها

نمونه موضوع برای پروپوزال ارشد کلیه رشته ها

انتخاب و تعیین نمونه موضوع تحقیق برای پروپوزال کارشناسی ارشد در کلیه رشته های دانشگاهی تنها با علم به اصول تحقیق به درستی انجام می شود.

 بطور کلی در یک تحقیق خوب مسائل طرح شده باید از جمیع جهات تعریف شده باشد.
تعریف، شامل نکاتی خواهد بود که مهم ترین آن ها به قرار زیر است:
 1ـ تجزیه و تحلیل مسأله اصلی که موضوع تحقیق را تشکیل می دهد و همچنین ذکر مسائل جزئی تر که با مسائل اصلی رابطه ی نزدیک دارد. ۲ـ تعریف مفاهیم و واژه های به کار رفته در مسأله ۳ـ محدود کردن مسأله یعنی باید حدود آن را مشخص ساخت ۴ـ فرضیاتی که بدنبال مسأله تحقیق عنوان خواهد شد باید بطور روشن و آشکار بیان گردد ۵ـ وسایل و روش هایی که در تحقیق مساله به کار خواهند رفت، تعریف شود. ۶ـ اهمیت موضوع تحقیق و تأثیر آن در زندگی روزمره ۷ـ اشاره به تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است و به طریقی با موضوع تحقیق مورد نظر مربوط است.
مسأله دیگر که پژوهشگر باید به آن توجه داشته باشد تعریف مفاهیم و اصطلاحات است در هر تعریف مفاهیم و کلماتی قرار دارند که حامل بار معانی مختلفی هستند، مفاهیمی است که در تعریف به کار می رود ولی بسته به اینکه تعریف درباره ی چه مساله ای باشد، معانی آن ممکن است متفاوت باشد و محقق باید بداند که از ذکر این مفاهیم چه منظوری دارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ