آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال ارشد حسابداری

نوشتن پروپوزال ارشد حسابداری

برای نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری هم باید متغیرها را شناخت و مسأله ای مناسب پیدا کرد و هم فرضیاتی مناسب تدوین نمایید.
 تدوین یک فرضیه خوب با توجه به ملاک های زیر صورت می گیرد:
 1ـ باید رابطه بین دو یا چند متغیر را حدس بزند.
۲ـ باید روشن و بدون ابهام و به صورت یک جمله اخباری بیان شود.
۳ـ قابل آزمون باشد به این معنی که امکان بیان مجدد آن به صورت عملیاتی وجود داشته باشد.

متغیرها به دو دلیل در فرایند پژوهش جایگاه مهمی دارد. نخست با فراهم آوردن مصداق های تجربی و دقیق فراوانتر، به ما کمک می کند تا آنچه را باید، برای آزمایش نظریه مان مشاهده کنیم، دوم با شناختن نقشی که متغیرها در فرضیه با‍زی می کنند می توانیم مشاهداتمان را سازمان دهیم و باید توجه داشته باشیم ممکن است متغیری در تحقیقی وابسته و در تحقیقی دیگر مستقل باشد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ