آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد مشاوره

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد مشاوره

برای نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد همه رشته ها از جمله مشاوره باید یک روش برای انجام تحقیق خود برگزینید.
 به عنوان مثال یکی از انواع تحقیق، تحقیق توصیفی است که روش خاص خود را دارد.
هدف محقق در این نوع تحقیق توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است.
به عبارت دیگر پژوهشگر در اینگونه تحقیقات سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچ گونه دخالت و یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.
تحقیق توصیفی، شامل جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود و یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می-کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ