آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال پایان نامه ارشد کشاورزی

نوشتن پروپوزال پایان نامه ارشد کشاورزی

برای نوشتن پروپوزال پایان نامه ارشد کشاورزی و انتخاب موضوع می توان از برخی روش های تحقیق استفاده نمود.
 یکی از آن ها تحقیقات علی پس رویدادی است.

تحقیقات علّی (پس رویداد): این نوع تحقیقات به دنبال کشف علت ها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده می باشد، یعنی بع از این که وامتادای رخ داد، تحقیقات آغاز می شود. در واقع محقق در متغیر ها هیچ دخالتی نداشته و یا اصلاً آن ها را نمی شناسد ولی سعی دارد که این متغیرها را بشناسد.
مثلاً خانه یا محل کاری دچار آتش سوزی شده ویا برق منطقه ای قطع شده یا انسانی مریض شده، در همۀ این موارد محقق می خواهد علت یا عوامل حادثه را بشناسد تا نسبت به پیشگیری مسأله مشابه در آینده اقدام کند.
تحقیقات علّی معمولاً از نوع کاربردی هستند و نتایج آن ها برای جلوگیری از تکرار حوادث و وقایع مطلوب، یا توسعه وقایع و حوادث مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد.
تحقیقات علّی از جهتی به تحقیقات تاریخی شباهت دارد، زیرا محقق باید اسناد و مدارک را جمع آوری و واقعه را بازسازی کند تا بتواند علت یا عمل را تشخیص دهد. از مشکلات اصلی این تحقیقات عدم وجود مدارک و اسناد و مبانی استدلال و کشف مجهول است. زیرا تهیه اطلاعات به خصوص اطلاعات مفهومی کنندۀ متغیرهای موثر بروز واقعه دشوار است.
نقص دیگر این نوع تحقیقات، آن است که نمی توان نسبت به نتایج تحقیق تعیین قطعی داشت، زیرا معلوم نیست که عواملی که محقق کشف کرده واقعاً سال هایی است که وجود داشته است، یعنی ممکن است محقق نتواند اطلاعات و شواهد مربوط به متغیرها و عوامل اصلی و واقعی را گردآوری نماید و اطلاعات در دسترس او مربوط به عوامل بدل یا کاذب باشد.
علاوه بر این، تشخیص معتبر بودن یا نبودن نتایج تحقیق نیز کار مشکلی است. البته این نقص دلیلی بر کم ارزش تلقی نمودن این نوع تحقیقات نسبت و تحقیقات علّی از ارزش بالایی برخور دارند، به ویژه اینکه کاربرد نتایج آن نیز ثمرات مربوط به عدم تکرار موارد نامطلوب یا تکرار موارد مطلوب را به همراه داشته و دارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ