آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال ارشد و دکتری حقوق

تهیه پروپوزال ارشد و دکتری حقوق

طرح پرسشی دقیق و بدون ابهام در هنگام تهیه پروپوزال ارشد و دکتری حقوق چیزی است که در تصویب آن نقش بزرگی دارد.
 بنابراین شایسته است که پرسش دقیقی طرح کرد تا ابهامی در معانی آن نباشد.
 گرچه اغلب ضروری است که کلمات مندرج در گزاره یک پرسش آغازی را یک به یک تعریف کرد،
اما در همه حال از ابتدا برای فرمول بندی روشن گزاره پرسش آغازی باید پوشش کرد. راهی ساده برای مطمئن شدن از پرسش آغازی وجود دارد و آن عبارت است از مطرح کردن پرسش در حضور جمع کوچکی از اشخاص، و خودداری از شرح و تفسیر آن، آنگاه از هریک از حاضران خاسته شود تا آنچه را که از پرسش فهمیده اند بیان کنند.
پراکندگی تفسیر ها بیانگر درجه وضوح مسأله است. پرسش وقتی دقیق و روشن است که تفسیر ها با مقاصد طراح پرسش همگرا و همسو باشد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ