آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه فوری پروپوزال ارشد روانشناسی

تهیه فوری پروپوزال ارشد روانشناسی

در هنگام تکمیل و تهیه پروپوزال ارشد رشته های دانشگاهی و همین طور رشته روانشناسی لازم است پرسش های تحقیق از استاندارد لازم برخوردار باشد.

به نمونه ای از پرسش تحقیق توجه نمایید:
 علل کاهش بهره وری در صنایع خودرو سازی ایران چیست؟
 علیرغم این که برخی ابهام ها (مانند چه نوع بهره وری کل؟ جزئی؟ یا عوامل کل؟، علل درون صنعتی یا برون صنعتی؟ …) را می توان درباره این پرسش مطرح کرد، اما این پرسش تا حدودی دقیق و روشن است، و می توان مدعی شد که اکثر افراد از آن معنای مشترکی را می فهمند، اما دامنه و فراگیری آن بسیار وسیع و تحدید نشده است.
کرانه های مسأله ابعاد بسیاری را در بر می گیرد و در نهایت به نتایج کلی تر و غیر کاربردی تری می انجامد، لذا این نکته اساسی را همواره باید مد نظر داشت که: هرچه سوال کلی تر باشد در نتیجه جواب های آن مبهم تر و غیر کاربردی تر خواهد بود.
 بنابراین، یک پرسش دقیق و روشن نقطه ی مقابل یک پرسش وسیع یا خیلی باز نبوده، بلکه یک پرسش مبهم یا چند پهلو نیست. چنین پرسشی کار تحقیق را از همان ابتدا در چارچوبی تنگ و فقاد امکانات تصمیم گیری محصور نمی کند

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ