آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال ارشد پایان نامه علوم انسانی

پروپوزال ارشد پایان نامه علوم انسانی

تعریف مفاهیم در روش تحقیق از جمله مواردی است که در ارائه پروپوزال ارشد پایان نامه های علوم انسانی نقش زیادی دارد.
 از مفاهیم مهم در این زمینه نظریه است.
نظریه مجموعه ای از گفتارهایی است که بر مبنای قواعد منطبق با یکدیگر در ارتباط باشد و بین بخشی از واقعیت گردد.
در این تعریف تأکید بر چند نکته می باشد.
 الف- نوع خاصی از گفتارها به عنوان عنصر اساسی نظریه
ب- ارتباط میان این گفتارها بر مبنای قواعد منطق (قیاس)
ج- تبیین واقعیت (از راه قیاس) به عنوان هدف
د- تطبیق نظریه با واقعیت
ترنر در کتاب خود نظریه را این گونه تعریف می کند: نظریه پردازی را می توان وسیله ای دانست که به کمک آن فعالیت روشنفکرانه ای، که به علم مصروف است، به هدف اصلی خود می رسد:

۱- طبقه بندی و سازماندهی وقایع در جهان به نحوی که در یک دیدگاه قرار گیرند.
۲- تبیین علم وقایع گذشته و پیش بینی اینکه چه وقت، کجا و چگونه در آینده اتفاق می افتند.
۳- عرضه یک احساس از فهم اینکه چرا و چگونه وقایع باید اتفاق بیفتد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ