آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / انجام پروپوزال ارشد و دکتری حسابداری

انجام پروپوزال ارشد و دکتری حسابداری

در انجام پروپوزال ارشد و دکتری حسابداری لازم است به انواع روش های تحقیق توجه داشته باشید که کدامیک مناسب کار شماست.
 تحقیقات را باتوجه به اینکه در یک مقطع زمانی صورت گیرند یا در چند مقطع، می توان به انواع زیر تقسیم کرد؛ دسته اول تحقیقات مقطعی هستند.
 این پژوهش ها کمی می باشند و صرفاً در یک زمان صورت می گیرند و واقعیت را در یک برهه از زمان به کنکاش می نهند. مثلاً یک تحقیق دربارۀ طلاق از یک مقطع زمانی (سال ۱۳۸۵) در تهران صورت می گیرد و از علل و عوامل آن در همان سال اطلاع می یابند.
 دومین دسته تحقیقاتی هستند که در چند مقطع زمانی صورت می گیرند و این گونه تحقیقات را تحقیقات طولی می نامند و هدف این است که حرکت پدیده در طول زمان شناخته شود.
 مثلاً مطالعات جمعیت شناسی در یک جامعه از این دسته تحقیقات می باشند که گاهی یک یا چند نسل مورد بررسی قرار می گیرند. در این گونه تحقیقات می توان پدیده را در سطح و به طور وصفی مطالعه نمود، پدیده ها را در اعماق و با توجه به ابعاد علی مطالعه نمود و نوع و آهنگ حرکت پدیده را سنجید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ