آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / شیوه نوشتن پروپوزال ارشد و دکتری حقوق

شیوه نوشتن پروپوزال ارشد و دکتری حقوق

متغیرها و چگونگی ارتباط میان آن ها در شیوه نوشتن پروپوزال ارشد و دکتری حقوق و انتخاب موضوع مناسب دخالت دارند.
 لازم است در مورد روابط بین متغیرهای مستقل و تابع چند اصل را باید متذکر شویم:
 الف- پدیده ها در هر تحقیق با توجه به هدف های آن، می توانند متغیر مستقل یا وابسته باشند. مثلاً درآمد می تواند در یک تحقیق مستقل باشد (مثلاً تحقیق در مورد ازدواج)، در حالی که در تحقیقی دیگر متغیر تابع به حساب می آید.
 ب- هر متغیر مستقل نیز در یک تحقیق، خود وابسته به متغیرهای مستقل است در حالی که خود نیز تابع متغیرهای بسیار دیگری است.

پ- بسیار کم اتفاق می افتد که یک متغیر مستقل شرط لازم و کافی در پیدایی، یا تغییر متغیر تابع باشد. معمولاً یک متغیر تابع از شبکه یا مجموعه ای از متغیرهای مستقل تأثیر می پذیرد.
 مثلاً اگر موضوع تحقیق ما در مورد مسأله دردزدی باشد آن هم در بین گروه نوجوانان، می گوییم دزدی (متغیر تابع) از عواملی چون درآمد، وضع خانواده و … و بسیاری دیگر از عوامل تأثیر می پذیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ