آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی

تهیه پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی

تهیه پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی با انواع نمونه گیری و لزوم دانستن آن از سوی دانشجو پیوند بسیار عمیقی دارد
.
انواع نمونه گیری: طور کلی نمونه ها به دو روش کلی انتخاب می شوند.
روش احتمالی که از بینش علمی برخوردار است و به روش تصادفی موسوم است و روش غیر احتمالی که به روش وضعی معروف است.
  روش نمونه گیری احتمالی: در این نمونه ها که به نمونه های اتفاقی و نیز تصادفی مشهورند اصل شانس برابر برای انتخاب افراد جامعه جهت عضویت در نمونه رعایت می شود. نتایج حاصل از این نمونه ها قابلیت تعمیم بر کل جامعه مورد نظر را دارد. بنابراین دارای ارزش و اعتبار علمی است.
 در واقع محقق می تواند از طریق محاصبه و برآورد شاخص های نمونه، پارامترهای جامعه مانند میانگین، توزیع صفات، واریانس و انحراف استاندارد را برآورد و استنباط کند.
نمونه گیری تصادفی باید به صورت منتظم و با برنامه ریزی دقیق باشد. بنابراین این نوع نمونه گیری با شیوه های اتفاقی بسیار متفوتی است.
 مثلاً اگر بخواهیم تحقیقی در مورد برخی عقاید سیاسی-اجتماعی انجام دهیم نمی توانیم از هر کسی در این زمینه سوال کنیم این کار نمونه گیری نیست و نتایج دقیقی به دست نمی آید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ