آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال ارشد علوم رفتاری

تهیه پروپوزال ارشد علوم رفتاری

ابزار گردآوری اطلاعات باید در هنگام تهیه و تکمیل پروپوزال ارشد رشته های علوم رفتاری مشخص و دقیقا بیان شود.
 انواع ابزار های گردآوری اطلاعات:
 1- پرسشنامه: مجموعه سوالاتی مکتوب که حول متغیرهای یک مسأله تحقیق تنظیم می شوند.

۲- مصاحبه: ابزار مکتوبی که به عنوان راهنمای طرح سوالات و ثبت اطلاعات از آن استفاده می شود.
 3- کارت مشاهده: ابزار مکتوبی که محقق برای ثبت مشاهدات مربوط به پدیده مورد مطالعه استفاده می کند.
 4- نظر سنج: ابزار مکتوبی که محقق با طرح سوالاتی دربارۀ مسأله تحقیق و ارائه گزینه هایی در قالب یک طیف سعی
دارد نوع نگرش و قضاوت فرد و شدت و ضعف آن را نسبت به متغیر یا موضوع یا پدیده بسنجد.
 5- فیش: برگه ای است که محقق در مسیر مطالعات خود، تمام یا بخشی از متن مرتبط با موضوع را به صورت کامل یا خلاصه شده یا ترجمه و … روی آن ثبت نمود.

۶- فرم: برگه یا جدولی است برای انتقال اطلاعات آماری یا غیر آماری مرتبط با موضوع تحقیق از منبع یافتن مورد مطالعه.
 7- نقشه گنگ و کروکی: ابزاری است گرافیکی که محقق برای انتقال و ثبت اطلاعات مربوط به موضوع تحقیق از منابع، اطلس ها یا متون مورد مطالعه استفاده می کند.
 8- آزمون های پیشرفت تحصیلی: ابزارهایی هستند به شکل سوالنامه در اختیار دانش آموزان یا دانشجویان برای سنجش میزان پیشرفت و افزایش آگاهی ها دربارۀ موضوع درسی.

۹- آزمون استعداد: ابزاری است برای اندازه گیری توانایی بالقوه، فرد در فعالیت، ذوقه و شغل خاص مورد استفاده راهنمایان، مشاوران …
 10– آزمون هوش

۱۱- رغبت منبع
 12- آزمون فرافکن
: ابزاری است برای بروز احساسات، نگرش ها، آرزوها و ….

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ