آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال آماده ارشد روانشناسی

پروپوزال آماده ارشد روانشناسی

در تهیه و آماده سازی پروپوزال آماده کارشناسی ارشد رشته روانشناسی می توان از طریق مطالعه متغیرها اقدام نمود.
 متغیرها انواع مختلفی دارند.
متغیر پیوسته می تواند مجموعه مرتبی از مقادیر را در دامنه یعنی اختیار کند مثلاً سرعت دویدن یک موش درباز می تواند ۲۴ ثانیه ۵/۱۲ ثانیه باشد چون این متغییر می تواند هر کسری از یک مقادیر را بپذیرد یعنی (اعشار پذیر است) پیوسته خوانده می شود این تعریف بیانگر آن است که مقادیر متغیر پیوسته دست کم منعکس کننده یک مقیاس ترتیبی است.
بدین معنا که مقدار بزرگتری از آن دارای مقدار بیشتری از ویژگی آن است. نکته دیگر آن است که متغیر پیوسته دارای دامنه ای است و هر فرد در داخل این دامنه نمره ای بدست می آورد.

متغیری که پیوسته نباشد گسسته یا ناپیوسته است که طبقه ای یا مقوله ای خوانده شود. متغیر گستر می تواند فقط مقادیر عددی را که از طریق گامهای به روشنی تعریف شده متفاوت است بدون هیچ مقدار واسطه ای ممکن بپذیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ