آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال علوم تربیتی ارشد و دکتری

تهیه پروپوزال علوم تربیتی ارشد و دکتری

قبل از آنکه تهیه پروپوزال علوم تربیتی چه در مقطع ارشد و یا دکتری وارد فاز نهایی شود لازم است پژوهشگر به پرسشنامه که ابزار اصلی جمع آوری داده هاست نگاهی ویژه داشته باشد.
 برای مثال پرسشنامه شخصیتی اغلب گزاره های خاص با یکدیگر ارتباط داشته در مقیاس با طبقه های مرتب بیان می شود.
برای مثال پرسشنامه شخصیتی اغلب گزاره های خاص وجود دارد که پاسخ دهنده موظف است طرز فکر خود را نسبت به آن گزاره در مقیاسی که دارای طبقه های کاملاً موافق – بی تفاوت – مخالف و کاملاً مخالف است مشخص کند.
اما چون این طبقه ها با یکدیگر ارتباط دارد و نمی توان آنها را مقیاس اسمی دانست در اینجا طبقه ها با نظم و ترتیب مشخص مرتب می شود و به همین دلیل این نوع مقیاس را طبقه ای مرتب شده گویند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ