آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال ارشد و دکتری تربیت بدنی

تهیه پروپوزال ارشد و دکتری تربیت بدنی

ویژگی های بیان مسئله یکی از بخش های اساسی در تهیه پروپوزال ارشد و دکتری تربیت بدنی است که دانش ویژه ای را می طلبد.
 پس از آنکه محقق مسأله را برگزید، باید به وارسی ابعاد آن بپردازد و پس از تعیین ماهیت و مقیاس (کلی و جزئی) مرزها و قلمرو آن را مشخص کند تا اوّلاً امکان تعریف جامع آن فراهم شود و ثانیاً از تداخل مسائل دیگر در قلمرو آن جلوگیری به عمل آید؛ زیرا اگر جلو این تداخل گرفته نشود امکان بروز اشتباه در پرداختن به مسأله تحقیق پیش می آید.
– برای تعیین حدود مسأله تحقیق باید اوّلاً وضعیت عمومی و سپس وضعیت خاص مسأله مشخص شود ثانیاً زمینه ای که مسأله در آن قرار دارد معرفی شود. ثالثاً حدود زمانی و مکانی و تشکیلاتی آن بخوبی مشخص گردد. رابعاً مسائل جانبی و احتمالی که ممکن است موجب تداخل شوند شناسایی و مرز آن ها با مسأله  تحقیق تعیین شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ