آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد علوم انسانی

تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد علوم انسانی

متغیر براساس نقشی که در تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد علوم انسانی دارد به چند دسته تقسیم می شود.
 متغیر
مستقل، متغیر آزمایشی، متغیر تعدیل کننده، متغیر کنترل و متغیر مزاحم.
متغیر مستقل به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود.
به این
متغیر متغیر محرک یا درون داد گفته می شود و متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا
انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه ی آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود.
در یک تحقیق غیر آزمایشی متغیر
مستقل به توسط محقق دستکاری نمی شود اما متغیری است که از پیش وجود دارد و فرض شده است که بر
متغیر وابسته تاثیر دارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ