آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

پرسشنامه یکی از ابزار جمع آوری داده ها در رشته زمین شناسی است که قبل از نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد دست کم باید نوع مناسب آن مشخص شود.

پرسشنامه یکی از ابزارهای گردآوری ارزشیابی است که به وسیله آن می توان داده های مربوط به چندمین متغیر را درباره ی تعداد قابل توجهی از افراد را بسهولت فراهم آورد.
در تدوین پرسشنامه باید دقت بیشتری صرف و با توجه به هدف ارزشیای پیش فرضهای مربوط را رعایت کرد:
پاسخ دهنده اطلاعات لازم را برای ارائه پاسخ دارد.
پاسخ دهنده تمایل دارد تا پرسشها را پاسخ دهد.

سوالهای پرسشنامه را با توجه به نوع داده های حاصل می توان به دو دسته تقسیم کرد.
سؤالهای مبتنی بر واقعیت و سوالهای مبتنی بر نگرش و نظر افراد پاسخ دهنده.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ