آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت

انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت

در شروع انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت بیان مساله در حقیقت کاری است که شما را برای یک پژوهش دارای طرح و نقشه و تفکر منسجم خواهد کرد.

مسأله پژوهش باید به شکلی بیان شود که دارای ویژگی های زیر باشد:
 1ـ باید رابطه بین دو یا چند متغیر را مورد پرسش قرار دهد.
 2ـ باید روشن و بدون ابهام باشد و بصورت یک پرسش بیان شود.
 3ـ باید از طریق روش های تجربی قابل آزمایش باشد.
 4ـ دامنه آن باید محدود باشد.

 منابع مسائل تحقیق:
جان بست مهم ترین منابعی که برای یافتن مساله تحقیق را می توان جستجود کرد و یا از آن طریق آگاهی از مسائل را می توان توسعه داد منابع زیر را توصیه می کند:

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ