آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال حسابداری ارشد و دکتری

تهیه پروپوزال حسابداری ارشد و دکتری

تدوین فرضیه همواره برای تهیه پروپوزال حسابداری در مقطع ارشد و دکتری به عنوان نقشه راه و راهنمای کار پژوهش می باشد.

متخصصان معتقدند که فرضیه راه را برای پژوهشگر روشن می-کند. فرضیه به ویژه در پژوهش هایی که هدف آن کشف روابط علت و معلولی است ضروری می باشد.
 1ـ فرضیه مشخص می کند که چه چیزی با موضوع مورد پژوهش در رابطه است و از جمع آوری اطلاعات بی حاصل جلوگیری می کند.

۲ـ فرضیه جهت و هدف تبیین ها را معین می کند.
 3ـ فرضیه، پژوهشگر را به برخی از جنبه های موقعیتی که از نظر مساله پژوهش معنی دار است احساس می کند بطور کلی فرضیه تفاوت بین پژوهش دقیق و مفید را از پژوهش هایی که دارای وقت کمتر هستند مشخص می کند.
 4ـ فرضیه ها به پژوهشگر کمک می کنند تا مسأله پژوهشی را بهتر درک کنند.
فرضیه ها، پژوهشگر را قادر می سازند تا روش تحقیق و همچنین روش های جمع آوری اطلاعات فرضیه را برای حل مسأله پژوهش معین کند.

۵ـ فرضیه، چهارچوبی برای گزارش نتایج فراهم می سازد. آن ها به پژوهشگر اجازه می دهند تا داده های مربوط را جمع آوری کند و به همین ترتیب امکان تفسیر اطلاعات جمع آوری شده را مهیا می-سازد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ