آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره

در پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره تعیین روش یا روش های انجام تحقیق یکی از آیتم های مهم و ضروری است.
 برای اطلاع از روش های مختلف تحقیق می توانید به بخش های دیگر این سایت نیز رجوع کنید.
به عنوان مثال تحقیق تاریخی یکی از روش های تحقیق است که در برخی از رشته های دانشگاهی کاربرد دارد.

در این قسمت پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. مراد از انتخاب روش این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است.
اینکه کدام یک از روشها برای یک مطالعه خاص بهترین روش است، بستگی به شیوه تعریف مسأله و تدوین فرضیه دارد. بنابراین انتخاب روش بستگی به موضوع تحقیق دارد و هر موضوعی، یک روشی را می طلبد. انتخاب روش انجام تحقیق، بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آ» دارد.
 ـ تحقیق تاریخی از آن دست از تحقیقاتی است که بر موضوعی معین که در گذشته و در یک مقطع زمانی مشخص اتفاق افتاده است صورت می گیرد، تلاش محقق در روش تحقیق تاریخی بر آن است که حقایق گذشته را از طریق جمع آوری اطلاعات، ارزشیابی و بررسی صحت و سقم این اطلاعات، ترکیب دلایل مستدل و تجزیه و تحلیل آن ها به صورتی منظم و عینی ارائه کند و نتایج پژوهشی قابل دفاعی را در ارتباط با فرض های ویژه تحقیق نتیجه بگیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ