آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال حقوق ارشد و دکتری

تهیه پروپوزال حقوق ارشد و دکتری

در هنگام تهیه پروپوزال ارشد و یا دکتری حقوق استفاده از متغیرهای حقوقی می تواند یک روش سریع برای خروج از سردرگمی انتخاب عنوان باشد.

متغیرها در علوم و رشته های مختلف دانشگاهی انواعی دارد. یکی از آن ها متغیر کنترل نام دارد.
متغیرهای کنترل: به متغیرهایی که اثر آنها باید خنثی یا کنترل شود متغیرهای کنترل گفته می شود این متغیرها توسط آزمایشگر کنترل می شود.
تا اثر آنها با اثر متغیر مستقل آمیخته شود و هرگونه اثر احتمالی آنها در پدیده مورد مشاهده حذف یا خنثی گردد – تفاوت اینگونه متغیرها با متغیر تعدیل کننده آن است که اثرات متغیرهای کنترل از میان می رود در حالی که اثرات متغیرهای تعدیل کننده مورد مطالعه قرار می گیرد.
البته برخی از متغیرهای خصیصه ای گاه به عنوان تعدیل کننده در نظر گرفته می شود.
مثلاً از متغییرهای جنسیت – هوش و پایگاه اجتماعی – اقصادی می توان به هر دو صورت کنترل و تعدیل کننده استفاده کرد.
به گونه کلی پژوهشگر در موقع تدوین طرح تجربی خود باید تصمیم بگیرد که کدام متغیرها را مطالعه و کدام را کنترل کند.
 در بیان فرضیه الزاماً اشاره ای به متغیرها کنترل نمی شود اما در گزارشهای پژوهشی دو بخش مربوط به روش لازم است به گونه تصویری یا تلویحی مشخص شود که متغیرهای کنترل چه بوده واثر آنها چگونه حذف یا خنثی شده است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ