آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال روانشناسی بالینی ارشد و دکتری

تهیه پروپوزال روانشناسی بالینی ارشد و دکتری

تهیه پروپوزال روانشناسی بالینی ارشد و دکتری با انجام کارهای آماری و حتی نمونه برداری و گزدآوری داده ها امکان پذیر است.

یکی اصطلاحات و مفاهیم نمونه برداری مشخصه آماری نمونه و پارامتر جامعه است.

مشخصه آماری نمونه و پارامتر جامعه: در اصطلاح آماری مقادیری که بیانگر ویژگیهای گروه نمونه است مشخصه نمونه ای یا مشخصه آماری نمونه و مقادیری که بیانگر ویژگیهای جامعه است مشخصه جامعه را پارامتر خوانده می شود.
شناخت پارامترهای جامعه یکی از هدف های قطعی پژوهش علمی است.
مقدار اطلاعات موجود در گرو نمونه بستگی به اقلام مورد نمونه برداری و مقدار پراش موجود داده ها دارد.
تهیه طرح نمونه برداری از ضروریات پژوهش علمی است در هر پژوهش علمی باید جامعه مورد مطالعه به دقت تمام تعریف شود – نمونه مشخص گردد روش گزینش نمونه با صراحت بیان شود و سرانجام معین شود که با چه روشی و با انجام چه نوع محاسبات آماری مشخصه های جامعه از روی مشخصه های گروه نمونه استنباط می کرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ