آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نمونه پروپوزال ارشد و دکتری روانشناسی

نمونه پروپوزال ارشد و دکتری روانشناسی

برای تهیه نمونه پروپوزال ارشد و یا دکتری روانشناسی یکی از مهمترین ابزار کار محقق متغیرهاست که بتوان با کمک آن انتخاب موضوع نماید.

متغیرهای زیر از آن دست هستند.
یادگیری در آزمایشگاه در مقایسه با مشاهده طبیعی:
برخلاف مشاهده طبیعی که در آن پژوهشگر هیچ‌گونه کنترلی به آنچه مشاهده می‌کند ندارد یک آزمایش را می توان به عنوان مشاهدة کنترل شده تعریف کرد.

نظر کوهن دربارة چگونگی دگرگون شدن علم:

او می گوید: دانشمندانی که در یک حوزة معین کار می کنند معمولاً دیدگاه خاصی را در مورد موضوع مورد مطالعه می پذیرند.

ساخت‌گرایان:
ساخت‌گرایان اعتقاد داشتند ذهن از ترکیبات مختلف اندیشه ها تشکیل می یابد و کوچکترین عنصر هشیاری اندیشه است.

نظر ساخت گران در مورد درون نگری:
ابزار اصلی ساخت‌گرایان برای کشف ساخت ذهن درونگری یا خود تحلیل‌گری بود. در این روش آزمودنی باید تجربه بی واسطة خود را از ادراک امور گزارش می داد نه تفسیرهای خود را.

پیوند گرایی:
ثوراندایک تداعی بین تأثرات حسی و تکانه ها عمل را اتصال یا پیوند نامید.
کارکرد گرایی:
هشیاری را نمی توان به عناصر تقلیل داد بلکه به صورت یکپارچه عمل می کند و قصدش کمک به ارگانیسم در سازگاری با محیط است.
گزینش و پیوند:
یادگیری که از راه کوشش و خطا صورت می گیرد.
یادگیری افزایشی:
یادگیری در گامهای منظم بسیار کوچک رخ می دهد نه در پرشهای بزرگ.

یادگیری مستقیم از دید ثورندایک:
یادگیری مستقیم است و با واسطة تفکر و استدلال صورت نمی‌پذیرد.
قانون تمرین:
اگر پیوند یک موقعیت محرک پاسخ تمرین شود این تمرین به تنهایی پیوند بین آنها را نیرو می بخشد.
قانون اثر:
نیرومند شدن یا تضعیف شدن پیوند بین محرک و پاسخ در نتیجة پیامدهای پاسخ اشاره می کند .
تاثیر ثوراندایک بر آموزش و پرورش:
ثوراندایک می گوید کاربرد روانشناسی در آموزش مانند کاربرد گیاه‌شناسی و شیمی در کشاورزی است. هر کسی که دارای عقل سلیم است می تواند بدون دانش علمی کشاورزی کند همانطور که بدون روانشناسی می تواند آموزش دهد
 شرطی‌شدن نوع S:
شرطی‌شدن نوع S شرطی‌شدن پاسخگر نیز نامیده می شود که با شرطی‌شدن کلاسیک یکی است به آن شرطی‌شدن نوع S می گویند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ