آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی به پشتوانه یک موضوع بکر و تازه به درستی می تواند تهیه و تکمیل شود که با استفاده از متغیرهای زیر و متغیرهای بیشتر می توانید موضوع انتخاب نمایید.

دامنه تغییرات:
تفاضل بزرگترین عدد از کوچکترین عدد به اضافه یک.
توزیع فراوانی:
عبارتست از سازمان دادن به اندازه ها یا مشاهده ها بوسیله درآوردن آنها در قالب طبقه ها همراه با ذکر فراوانی هر طبقه.

حدود واقعی:
حدود واقعی طبقه مساوی است با ۵/۰ واحد پایین تر از حد پایینی و ۵/۰ واحد بالاتر از حد بالایی
 توزیع فراوانی تراکمی :
زمانی که پژوهشگر علاقمند است تا تعداد نمراتی را که کمتر از نمره معینی است مشخص کند از آن استفاده میکند

توزیع فراوانی تراکمی درصدی :
برای تعیین درصد فراوانی که در زیر یک عدد معین قرار دارد.
نمودار
نمودار ابزاری تصویری است که برای توصیف و نمایش داده های جمع آوری شده بکار برده می شود.

هیستوگرام :
این نمودار از ستونهایی که بهم چسبیده اند تشکیل شده است این نمودار برای نمایش متغییرهایی که با مقیاس فاصله ای یا نسبی اندازه گیری شده بکار برده می شود.

نمودار ستونی:
ستونهای مجزا از همدیگر هستند برای جمع آوری داده هایی که با مقیاس اسمی اندازه گیری شده باشند و گسسته باشند بکار برده می شوند.

نمودار چند ضلعی :
به منظور توصیف توزیعهای آماری بکار برده می شود و نسبت محور X به Y 3 به ۲ یا ۴ به ۳ است.
منحنی دارای کجی راست
در صورتیکه دنباله راست منحنی طولانی تر از دنباله چپ آن باشد منحنی دارای کجی راست یا مثبت است.
منحنی دارای کجی چپ
اگر دنباله چپ آن طولانی تر از دنباله راست آن باشد کجی منفی یا کجی به چپ است.

نمودار چند ضلعی تراکمی (اجایو)
وقتی که پژوهشگر علاقمند است که برای مشخص کردن وضعیت یک نمره یا یک فرد را نسبت به بقیه نمره ها یا افراد استفاده می شود.
توزیع تک نمایی و چندنمایی
زمانی که توزیع فراوانی دارای یک برآمدگی یا یک نقطه حداکثر باشد که ارتفاع آن بیشتر از نقاط دیگر باشد توزیع تک نمایی و هنگامی که دارای چند نقطه برآمدگی باشد چندنمایی است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ