آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال انسانی ارشد و دکتری

تهیه پروپوزال انسانی ارشد و دکتری

متغیرها با انواع گوناگونی که دارد در تهیه پروپوزال علوم انسانی چه ارشد و یا مقطع دکتری نقش دارند و فهم همه مباحث آن گاهی ضرورت می یابد.
 متغیر وابسته یکی از آن هاست.
متغیر وابسته، متغیر پاسخ یا برون داد یا ملاک است و عبارتست از وجه یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم که
تحریک شده است.
متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر
آن معلوم و مشخص شود.

متغیر تعدیل کننده به منظور توصیف متغیر مستقل معینی به کار برده می شود و دومین متغیر مستقلی
است که به خاطر تعیین تاثیر آن در رابطه بین اولین متغیر مستقل و متغیر وابسته انتخاب شده و مورد
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
متغیر تعدیل کننده عاملی است که توسط پژوهشگر انتخاب، اندازه گیری و یا
دستکاری می شود تا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر رابطه بین متغیر مستقل و پدیده مورد
مشاهده می شود یا خیر.واژه تعدیل کننده به اطلاع ما می رساند که متغیر مستقل ثانوی باید کنار گذاشته
یا خیر.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ