آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال ارشد کلیه رشته ها

تهیه پروپوزال ارشد کلیه رشته ها

تهیه پروپوزال ارشد در کلیه رشته ها براساس یک روش مشخص علمی انجام می شود. این روش ها متفاوتند آیا می دانید روش های گذشته چگونه به روش های تحقیق علمی روز تغییر یافته اند؟
 مثلا استدلال قیاسی یکی از روش های سنتی تحقیق است.
استفاده از روش استدلال قیاسی در حل مشکلات یکی از روش های مهم تحقیق بود که ارسطو و پیروانش این شیوه را به کار بردند در این روش فرد واقعیت های شناخته شده را در کنار یکدیگر قرار داده و از قیاس آن واقعیت ها به نتیجه جدیدی می رسد.
 این واقعیت ها دو دسته اند: کبری و صغری. کبری، واقعیت مسلمی است که قبلا به صورت غیر قابل انکار پذیرفته شده است ویک حکم کلی است صغری، یک حکم جزئی است و حالت خاصی از کبری است قرار گرفتن این دو حکم در کنار هم و قیاس آن دو به یک نتیجه منجر می شود بنابراین شیوه کار در استدلال قیاسی از کلی به جزئی است یعنی از بررسی امور کلی به امور جزئی رسیدن.

به عنوان مثال: همه انسان ها فانی هستند( مقدمه کبری و یک حکم کلی و غیر قابل انکار)
احمد یک انسان است(مقدمه صغری و یک حکم جزئی و خاص)
احمد فانی است(نتیجه)
یکی از مشکلات استفاده از این روش برای حل مسئله این است که در این استدلال نتیجه گیری در صورتی صحیح خواهد بود که مقدمه ها درست باشند و نادرست بودن هرکدام این مقدمه ها و احکام به نتیجه گیری نادرست منجر می شود.
در استدلال قیاسی می توان با ترسیم روابط موجود روابط جدیدی را کشف کرد ولی هرگز نمی توان از آن به عنوان منبعی برای توسعه و تولید اطلاعات جدید استفاده نمود. با وجود محدودیتهای که در روش قیاسی اشاره شد ما را در زندگی روزمره خود پاسخ بعضی از سوالهیمان را با استفاده از قیاس پیدا می کنیم و روش قیاسی به عنوان نخستین روش تفکر و استدلال در پیشبرد علم به شیوه امروزی سهم بسزایی داشته است و می تواند در پژوهش از آن به عنوان وسیله ای که بین نظریه و مشاهده رابطه برقرار می کند، استفاده کرد.
همچنین این روش به پژوهشگر کمک می کند تا با استفاده از نظریه های موجود پدید هایی را که به وقوع می پیوندند پیش بینی کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ