آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال ارشد و دکتری علوم انسانی

تهیه پروپوزال ارشد و دکتری علوم انسانی

دستیابی به یک شیوه نو در اجرای امور مربوط به تهیه پروپوزال ارشد و دکتری علوم انسانی همواره یک گام مهم و اساسی است.

دیگر گام ها عبارتند از:
تدوین یک نظریه
تعمیم پذیرتر کردن و گسترش دانش یا نظریه
پاسخگویی به مسایل جامعه
پیشبرد روش شناسایی در تحقیق
آیا گزاره های تحقیق ( هدفهای ویژه سؤالها یا فرضیه های تحقیق ) با توجه به ابعاد تشکیل دهنده مسأله تدوین شده است ؟
آیا گزاره های تحقیق ، شیوه اجرای پژوهش را آشکار می کند ؟
آیا متغییرهای پژوهش مشخص است ؟
آیا تعریف عملیاتی متغیرها امکان پذیر است ؟

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ