آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال ارشد حسابداری و حسابرسی

تهیه پروپوزال ارشد حسابداری و حسابرسی

چگونگی ارزیابی مسأله تحقیق راه مهمی برای تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی است.

برای ارزیابی مسائل تحقیق و گزاره های آن باید به سؤال زیر پاسخ داد :
 آیا زمینه مسأله, گستردگی و ویژگیهای آن با توجه به یک پیشینه تحقیق یا تجربی بیان شده است؟

آیا بیان مسأله دامنه مطالعه را محدود می کند ؟
 آیا بیان مسأله ، قلمرو علمی مسأله را مشخص می کند ؟

آیا اهمیت مسأله برحسب یک یا چند ملاک زیر بررسی شده است ؟

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ