آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / مراحل تهیه پروپوزال حسابداری ارشد و دکتری

مراحل تهیه پروپوزال حسابداری ارشد و دکتری

یکی از مراحل تهیه پروپوزال حسابداری ارشد و دکتری این است که مباحث مربوط به روش های آماری را از قبل مورد پیش بینی قرار دهید.
 روشهای آماری که به کار می برید توضیح دهید و اگر از کامپیوتر استفاده خواهید کرد خاطر نشان سازید.
۱۰٫ یک پیشنهاد بودجه ای تهیه کنید و اعتبارات مورد نیاز برای موارد زیر را بر آورد نمایید:
 الف) دستمزدها، شامل هرگونه هزینه جنبی.
 ب) خرید یا اجاره هر گونه وسیله یا ابزار.
 ج) هزینه مسافرتها.
 د) هزینه امور دفتری و منشی گری.
 ه) سایر مخارج اضافی که ممکن است پیش بیاید.
 و) هزینه چاپ و تکثیر.
با ارائه فهرستی از شواهد آشکار شایستگی خود را در انجام دادن تحقیق با اشاره به موارد زیر تهیه کنید:
 الف) طرحهای تحقیقی که خود اجرا کرده اید یا در آن شرکت داشته اید.
 ب) فهرستی از مقاله های علمی خود در مجله ها، از جمله خلاصه ای از مطالعات خود.
 ج) توصیه نامه هایی از محققان معروف در زمینه تحقیقات شما.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ