آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد مشاوره

تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد مشاوره

بیان مسأله با عنوان (Topic) تحقیق در هنگام تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد مشاوره رابطه روشمندی با یکدیگر دارند. در این باره چه می دانید؟
 اولین گام در هر تحقیق ، انتخاب یک عنوان است .
برای انتخاب عنوان ، فرمول و قاعده خاصی وجود ندارد . پژوهشگران با: پالودن ،تصحیح ومحدود کردن عنوانهای انتخاب شده به سئوال و مسأله اصلی تحقیق نزدیک می شوند.

راههای انتخاب عنوان تحقیق
الف ) تجارب شخصی
ب ) کنجکاوی در اطلاعات منتشره از سوی رسانه ها
ج ) بهره گیری از دانش قلمرو تخصصی
د ) تمایل به حل یک مسأله
ه ) فرصتها و تهدیدات پیش آمده
و ) ارزشهای فردی
ز ) زندگی روزمره
بعد از انتخاب یک عنوان از راههای بالا و یا دیگر راهها ، پژوهشگر باید از تکنیکها و فنون لازم در جهت دستیابی به مسایل تحقیق تلاش کند .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ