آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق

در هنگام نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق باید برخی اداب علمی و همچنین نکات مهمی را رعایت کنید.

در این باره همواره اینگونه نشان دهید که به طور کامل با زمینه های تحقیق آشنا هستید و از آخرین پژوهشهای مربوط به مسئله آگاهی دارید.

نشان دهید فرضیه های خود را چگونه می آزمایید. برای این کار لازم است طرح تحقیق و ابزارها و روش هایی را که برای جمع آوری داده ها به کار می برید و اعتبار و روایی شناخته شده آنها را توضیح دهید.

روش نمونه گیری خود را شرح داده و نحوه استفاده از روش تصادفی را برای انتخاب نمونه ها و تعیین گروه های آزمودنی و مورد مشاهده توضیح دهید.

نشان دهید که متغییر های نامربوط را چگونه می توان شناخت و پیشنهادهای خود را برای به حداقل رساندن تاثیر آنها ارائه کنید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ