آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری

موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری

برای انتخاب اصولی موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری باید حتما اطلاعاتی درباره معیارهای پرسش و بیان مسئله داشته باشید.

نمونه ای از این پرسش ها و نقد آن در ادامه آمده است؟

«آیا تقلب مالیاتی علت کسری بودجه دولت است؟»
تفسیر:
در این مورد نیز به آسانی می توان پی برد که طرح کننده پرسش می خواهد به هر نحو پاسخ از پیش آماده مشخصی را تحمیل کند بنابراین امتحان یک پرسش آغازی باید شامل تأملاتی درباره جهت گیری های طرح کننده اش باشد،
حتی اگر نتوان آن ها را مثل نمونه بالا به آسانی از گزراه پرسش کشف کرد.
جا دارد همیشه از خود بپرسیم آیا هدف طرح کننده پرسش، آیا هدف طرح کننده پرسش ، شناخت یک مسآله است یا اثبات آن؟
این سوال ها به خوبی اهمیت اصل گسستن از سوابق ذهنی و غلبه بر پیشداور ها را خواه آگاهانه باشد خواه نا آگاهانه، نشان می دهد.

یک پرسش آغازی خوب ،باید یک «پرسش حقیقی» یا یک «پرسش باز» باشد ، یعنی پرسشی که از پیش بتوان چندین پاسخ متفاوت برای آن در نظر گرفت ،نه اینکه مجذوب یک پاسخ قطعی از پیش آماده شده برای آن باشیم.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ