آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت

تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت

«وضعیت آینده مدیرت سازمان های ایرانی چه خواهد شد؟»

تفسیر:
این مسأله بر یک پیش بینی کلی تأکید دارد که با روشهای تحقیق متداول قابل پاسخگویی نیست و در حوزه تحلیل آینده نگرها (Futurists) قرار می گیرد. لذادر چهارچوب اهداف یک پایان نامه نمی توان به چنین تحقیقاتی پرداخت.
بنابراین برای یک پژوهشگر تازه کار بهتر است مسأله خود را پیرامون مقولاتی تنظیم کند که اکنون وجود دارند نه آنچه که هنوز وجود ندارد. این پیش بینی ها گذشته از اینکه چندان مفید نیستند،از قابلییت اعتماد کمی هم بر خوردارند و اعتماد قابل ملا حظه ای به آنها نمی توان کرد .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ