آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / مراحل تهیه پروپوزال علوم تربیتی ارشد و دکتری

مراحل تهیه پروپوزال علوم تربیتی ارشد و دکتری

یکی از مراحل تهیه پروپوزال ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی این است که مفاهیم از حالت کلی خارج شود.

برخی پژوهشگران ، برای تحقیق یک مساله اصلی را مطرح می کنند که حالت کلی دارد .
سپس آن را به مسایل فرعی و جزیی تر تقسیم می کنند .
در این کار باید دقت کرد که مسایل فرعی دقیقاً قابل نتیجه گیری از مساله کلی باشند و ارتباط محتوایی و منطقی محکمی با آن داشته باشند.

اگر این کار توسط پژوهشگر صورت گیرد ، باید در فرضیه سازی یک فرضیه کلی( اهم ) ساخته شود ، سپس این فرضیه ، به فرضیه های جزیی و خاص تر تقسیم شوند.
این تقسیم و تفکیک باید به گونه ای باشد که بتوان بعد از آزمون فرضیه ها، برای مسایل جزیی و فرعی تحقیق و در نهایت مسأله اصلی ارایه راه حل او پاسخ نمود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ