آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال پایان نامه ارشد مدیریت

تهیه پروپوزال پایان نامه ارشد مدیریت

برای تهیه پروپوزال پایان نامه ارشد مدیریت توجه به مباحثی مهم از جمله نوع تحقیق بسیار می تواند اهمیت داشته باشد.

تحقیقات بنیادی و کاربردی، می توانند از تجارت فردی و یا از دیدگاههای نظری، نشأت گیرند.
به عنوان نمونه، افتادن سیب از درخت، برای نیوتن تجربه ای بوده که تحقیقی بنیادی را شکل داده است.
تجارب و واقعیت ها، مصالح خام ساختمانی را فراهم می آورند. تخیل وتفکر محقق است، که چهارجوب نظری و یا کاربردی به روابط بین پدیده ها می دهد.انسانها، بسیار مشاهده نموده اند که لک لک ها درکنار دریا برای مدتی طولانی پای خود را در شن فرو برده وبی حرکت ایستاده اند، برای اندیشمندان و محققان این تجربه، منجربه شکل گیری عمل گچ گرفتن عضو شکسته در علم پزشکی گردید که تحقیقی نشأت گرفته از تجریه و کاربردی بوده است و یا فلمینگ بادیدن توقف رشد باکتریها در کپک و حیوانات که جای زخم خود را لیس می زنند، پنی سیلین، این داروی معجزه آسا را کشف نمود که تحقیقی دیگر برپایه تجربه کاربردی است.
استفاده از امواج میکروویو در طبخ غذا، تحقیقی نشأت گرفته از نشریه ها و کاربردی می باشد. کشف لیزر ویا القاء الکتریکی از تحقیقات حاصل آمده از دیدگاههای نظری و تحقیقی بنیادی بوده که بعدها به صورت گسترده ای، کاربردی شده اند.
براساس آنچه آورده شد، می توان به این نتیجه دست یافت که رسیدن به حقایق و ارائه دانشی نو(نظریه)، مستلزم کوشش بسیار دقیق و سخت می باشد که از تجارب فردی و یا دیدگاههای نظری، نشأت می گیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ