آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / شیوه نوشتن پروپوزال ارشد و دکتری مشاوره

شیوه نوشتن پروپوزال ارشد و دکتری مشاوره

آموزش و داشتن علم شیوه نوشتن پروپوزال ارشد و دکتری مشاوره در کنار داشتن علم روش تحقیق از جمله ابزار های مهم هستند.

به عنوان مثال، موضوع یک تحقیق می تواند به شرح زیر باشد:

بررسی راههای مبارزه با ولگردی نوجوانان در محله های فقیرنشین شهر الف.
یک ذهن فقیر برای برخورد با مشکل ویا تشخیص آن، شانس کمی دارد.
اندیشه های مسئله دار، در ذهن هایی تبلور می یابند. که بر اثر تجارب گوناگون و دیدگاه های نظری ، بارور گشته اند. سومین منبع، دریافتن موضوعات جهت تحقیق، بررسی تحقیقات دیگران وادامه راه آنهاست.
درهر کار تحقیقی و در انتخاب فصل پنجم تحقیق، (درباره فصول تحقیق بحث خواهیم نمود) معمولاً محققان بخشی را به عنوان «پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی» اختصاص می دهند.محقق تازه کار می تواند با مطالعه تحقیقات محققان بزرگ، ادامه راه آنها را در تحقیقی دیگر، آزمون نماید.
به عنوان مثال، محققی، پژوهشی درباره «بررسی نظام برنامه ریزی درسی آموزش عالی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی برای آن انجام داده وبه الگویی دست یافته است و در پایان پیشنهاد نموده، الگوی وی در مورد نظام برنامه ریزی درسی آموزش درجه داران و سربازان نیز مورد آزمون قرار گرفته و الگوهایی ارائه گردد.
محقق تازه کار می تواند روش این محقق را در انجام پژوهش خود، به کار گرفته والگوهای جدیدی ارائه دهد.
بسیار دیده شده، مخترعین، مکتشفین ومحققان با ادامه کار پیشینیان به دست آوردهای بسیار ارزنده ای دست یافته اند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ